SỬA CHỮA – BẢO TRÌ

Đối tác thành công - Đồng hành phát triển

Địa chỉ:

Email: dieuhoabt@gmail.com

Hotline: 0919.246.992

Vi Vi
SỬA CHỮA – BẢO TRÌ

Bảo dưỡng hệ thống lạnh thường được gọi là hệ thống điều hòa không khí. Công dụng của hệ thống điều hòa không khí như sau: Điều tiết không khí là quá trình tạo ra và giữ ổn định các thông số vi khí hậu của không khí trong phòng theo một trương trình định sẵn không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.

 

 

Ta có các mức độ của hệ thống điều hòa không khí như sau:

Hệ thống điều hòa không khí cấp 1

Hệ thống điều hòa không khí cấp 2

Hệ thống điều hòa không khí cấp 3

 

 

 

 

 

Quy trình bảo dưỡng được thực hiện nghiêm ngặt với các công việc sau:

Bảo dưỡng máy nén.

Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ

Bảo dưỡng thị bị bay hơi

Bảo dưỡng tháp giải nhiệt

Bảo dưỡng bơm

Bảo dưỡng quạt

0
Zalo
Hotline